Avançament programació Festa Major 2019, Al Casino l’Aliança del Poblenou, durant els dies del 8 al 15 de Setembre 

Horari d’informació Secretaria de dilluns a divendres de 18:30 a 20:30 h 

telèfon 93 225 28 14 

Aquesta entitat romandrà tancada el mes d’agost per vacances del personal