En preparació pels futurs actes en la sala del teatre del Casino l’Aliança del Poblenou