DELUSIO és un projecte nascut a Barcelona, amb l’objectiu de retornar la il·lusió i la màgia a la ciutat comtal.

Delusio (llat.): una imatge o una idea que una persona construeix en la seva ment, sense correspondència amb la realitat.